• Organizujemy Wyjazdy Narciarskie

20130317 133321

  • Osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboard, do ukończenia 15-go roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym,
  • Klienci Szkoły Narciarskiej SKI-SURF korzystają z wyciągów poza kolejnością,
  • Lekcja trwa 50 min.,
  • Rezerwacje lekcji nauki jazdy na nartach/snowboard, odbywają się telefonicznie pod numerem telefonu 600-252-075 lub na Stoku Narciarskim w Jacni, w Terenowym Biurze Szkoły Narciarskiej SKI-SURF,
  • Osoba zapisana na lekcję nauki jazdy na nartach/snowboard, zgłasza się w wyznaczonym miejscu spotkań z instruktorem, ze sprzętem gotowym do zajęć tzn.: buty, narty, kijki i kask, 5 minut przed lekcją w celu potwierdzenia rezerwacji,
  • Jeżeli osoba z rezerwacji nie zgłosi się po upływie 10 minut od planowo rozpoczętej godziny, do zajęć przystępuje osoba z listy rezerwowej,
  • Opłata za zajęcia jest regulowana przed lekcją zgodnie z cennikiem Szkoły Narciarskiej SKI-SURF u osoby prowadzącej Terenowe Biuro Szkoły Narciarskiej,
  • Cena nie obejmuje przejazdów wyciągiem,
  • Karnet na wyjazdy wyciągiem powinien być zakupiony przed lekcją w Kasie na Stoku Narciarskim w Jacni.

UWAGA !!!
Przypominam, że nie tylko na lekcjach narciarsko-snowboardowych w Szkole Narciarskiej SKI-SURF obowiązują kaski dla dzieci do 15 roku życia. 5 listopada 2009r., Sejm RP uchwalił zmianę ustawy o kulturze fizycznej. Zmiana ta dotyczy zapisu mówiącego o tym, że "osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboard, do ukończenia 15. roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym". "1a. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do ukończenia 15 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa lub snowboardu przez tego małoletniego bez kasku ochronnego podlega karze grzywny albo karze nagany."

Z narciarskim pozdrowieniem
Maciek Kokoszka