DATA KURSU

Grudzień 2023/ Styczeń i Luty 2024 r. – Polska / Francja / Włochy /

W kursie może uczestniczyć osoba, która:
– ukończyła 18 lat,
– posiada conajmniej średnie wykształcenie,
– posiada wiedzę oraz bardzo dobrą umiejętność jazdy na nartach,
– nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zapisanie się poprzez formularz poniżej. Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

JAKIE UPRAWNIENIA OTRZYMAM?

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu instruktorskiego kursant otrzymuje legitymację instruktora w danej specjalności, wydawaną przez Akademię Sportów Wodnych i Zimowych (uprawniającą do pracy w charakterze instruktora oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim, pozwalający na podjęcie legalnej pracy w krajach Unii Europejskiej). Kurs instruktora narciarstwa zjazdowego przygotowuje kursantów do pracy w klubach, szkołach narciarskich, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i zimowiskach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może również stanowić odświeżenie i usystematyzowanie wiadomości dla osób, które już zajęcia prowadzą.

KOSZT KURSU

Część specjalistyczna 1.000 zł brutto
Część ogólna 300 zł brutto
RAZEM obie części: 1.300 zł brutto

Karnety indywidualne ? zł brutto (płatne pierwszego dnia na spotkaniu organizacyjnym)
Do kursu instruktorskiego we Francji proszę doliczyć cenę wyjazdu.

Osoby zwolnione z części ogólnej:

  • absolwenci uczelni pedagogicznych, kierunek wychowanie fizyczne,
  • instruktorzy sportu bądź rekreacji ruchowej,
  • osoby posiadające certyfikat ukończenia kursu instruktora część ogólna.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Wystarczy wysłać ZGŁOSZENIE na adres akademia@ski-surf.pl
(imie i nazwisko, adres mail oraz nr telefonu z nazwą kursu),

– Wpłacić 1000/1300 zł (pełną kwotę) na konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
SKI-SURF Maciej Kokoszka
ul. Brzozowa 16
22-400 Zamość
nr rachunku bankowego:
06 1020 5356 0000 1902 0171 2371

tytułem: NARCIARSTWO, imię i nazwisko kursanta z dopiskiem 
GRUPA ZAMOŚĆ

CO DALEJ?

Zebrać dokumenty:
– podanie o przyjęcie na kurs,
– xero potwierdzenia przelewu bankowego,
– 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie,
– xero dokumentu zwalniającego z części ogólnej,
np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej,
zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej.
Wszystkie dokumenty dostarczyć na pierwsze zajęcia.

Po dokonaniu zapisu, informacje będą podawane w komunikatach drogą e-mail.

KTO PROWADZI KURS?

Akademia Sportów Wodnych i Zimowych im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

SKI-SURF Instytucja Szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr: 2.06/00082/2014.

SKI-SURF Szkoła Narciarstwa i Snowboardu

www.ski-surf.pl / tel.: 600 252 075 / akademia@ski-surf.pl

(c) 2022 SKI SURF – All rights reserved. Created by DUST Studio

(c) 2021 SKI SURF - All rights reserved. Created by DUST Studio