REGULAMIN SZKOLEŃ NARCIASKO SNOWBOARDOWYCH

  • Osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboard, do ukończenia 15-go roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym,
  • Klienci Szkoły Narciarskiej SKI-SURF korzystają z wyciągów poza kolejnością,
  • Lekcja trwa 50 min.,
  • Rezerwacje lekcji nauki jazdy na nartach/snowboard, odbywają się telefonicznie pod numerem telefonu 600 252 075 lub na Stoku Narciarskim w Jacni, w Terenowym Biurze Szkoły Narciarskiej SKI-SURF,
  • Osoba zapisana na lekcję nauki jazdy na nartach/snowboard, zgłasza się w wyznaczonym miejscu spotkań z instruktorem, ze sprzętem gotowym do zajęć tzn.: buty, narty, kijki i kask, 5 minut przed lekcją w celu potwierdzenia rezerwacji,
  • Jeżeli osoba z rezerwacji nie zgłosi się po upływie 10 minut od planowo rozpoczętej godziny, do zajęć przystępuje osoba z listy rezerwowej,
  • Opłata za zajęcia jest regulowana przed lekcją zgodnie z cennikiem Szkoły Narciarskiej SKI-SURF u osoby prowadzącej Terenowe Biuro Szkoły Narciarskiej,
  • Cena nie obejmuje przejazdów wyciągiem,
  • Karnet na wyjazdy wyciągiem powinien być zakupiony przed lekcją w Kasie na Stoku Narciarskim w Jacni.
(c) 2022 SKI SURF – All rights reserved. Created by DUST Studio

(c) 2021 SKI SURF - All rights reserved. Created by DUST Studio