• Organizujemy Wyjazdy Narciarskie

Articles

 

Data kursu:

31 Maj - 16 Czerwiec / 2019r.

Organ prowadzący kurs instruktorski:

Akademia Sportów Wodnych i Zimowych

im. Jana Zamoyskiego

w Zamościu

SKI-SURF Instytucja Szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr.:

2.06/00082/2014.

www.ski-surf.pl / tel.: 600 252 075 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             skanowanie0006

PROGRAM KURSU INSTRUKTORSKIEGO OPARTY JEST NA PROGRAMIE SZKOLENIA

ASWiZ im. JANA ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU !

 

Kto może uczestniczyć w kursie?

Osoba, która:

- posiada ubezpieczenie NNW i OC,
- ukończyła 18 lat,
- posiada conajmniej średnie wykształcenie,
- posiada wiedzę oraz wstępne przygotowanie do kursu z zakresu tenisa ziemnego,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

 Jakie koszty?


Część specjalistyczna 1.000 zł brutto
Część ogólna 300 zł brutto
RAZEM obie części: 1.300 zł brutto

 

Osoby zwolnione z części ogólnej:

- absolwenci uczelni pedagogicznych, kierunek wychowanie fizyczne,

- instruktorzy sportu bądź rekreacji ruchowej,

- osoby posiadające certyfikat ukończenia kursu instruktora część ogólna.

Jak się zgłosić na kurs?


Wystarczy wysłać
ZGŁOSZENIE w zakładce Kontakt (imie, nazwisko i adres mail oraz nr telefonu),
- Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
SKI-SURF Maciej Kokoszka
ul. Brzozowa 16
22-400 Zamość
nr rachunku bankowego:
06 1020 5356 0000 1902 0171 2371

tytułem: TENIS ZIEMNY, imię i nazwisko kursanta z dopiskiem GRUPA ZAMOŚĆ

Co dalej?

Zebrać dokumenty:
- 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie,
- xero dokumentu zwalniającego z części ogólnej,
np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej,
zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej.
Wszystkie dokumenty dostarczyć na pierwsze zajęcia.

 

Zapraszam

Maciek Kokoszka

 

Zadzwoń do nas!

+48 600 252 075