• Organizujemy Wyjazdy Narciarskie

 

      

 
Data kursu:

  Grudzień / 2018 r., Styczeń / Luty 2019 r. - Zamość (Jacnia) / Kluszkowce

 Majówka 2019 r. - Francja

 

Jakie uprawnienia otrzymujecie?

 Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu instruktorskiego kursant otrzymuje legitymację instruktora w danej specjalności, wydawaną przez Akademię Sportów Wodnych i Zimowych (uprawniającą do pracy w charakterze instruktora oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim, pozwalający na podjęcie legalnej pracy w krajach Unii Europejskiej). Kurs instruktora narciarstwa zjazdowego przygotowuje kursantów do pracy w klubach, szkołach narciarskich, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i zimowiskach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może również stanowić odświeżenie i usystematyzowanie wiadomości dla osób, które już zajęcia prowadzą.

Organ prowadzący kurs instruktorski:

Akademia Sportów Wodnych i Zimowych

im. Jana Zamoyskiego

w Zamościu

SKI-SURF Instytucja Szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr.:

2.06/00082/2014.

 

SKI-SURF Szkoła Narciarstwa i Snowboardu

www.ski-surf.pl / tel.: 600 252 075 / akademia@ski-surf.pl

 

           skanowanie0007  skanowanie0006

PROGRAM KURSU INSTRUKTORSKIEGO OPARTY JEST NA PROGRAMIE SZKOLENIA

POLSKIEGO ZWIAZKU NARCIARSKIEGO SiTN - PZN !

 

 
Kto może uczestniczyć w kursie?

Osoba, która:

- posiada ubezpieczenie NNW i OC,
- ukończyła 18 lat,
- posiada conajmniej średnie wykształcenie,
- posiada wiedzę oraz bardzo dobrą umiejętność jazdy na nartach,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

 

 Jakie koszty?


Część specjalistyczna 1.000 zł brutto
Część ogólna 300 zł brutto
RAZEM obie części: 1.300 zł brutto

+

Karnety indywidualne 300 zł brutto (płatne pierwszego dnia na spotkaniu organizacyjnym)

Do kursu instruktorskiego we Francji/Włoch proszę doliczyć cenę wyjazdu

Osoby zwolnione z części ogólnej:

- absolwenci uczelni pedagogicznych, kierunek wychowanie fizyczne,

- instruktorzy sportu bądź rekreacji ruchowej,

- osoby posiadające certyfikat ukończenia kursu instruktora część ogólna.

 

Jak się zgłosić na kurs?


Wystarczy wysłać
ZGŁOSZENIE w zakładce Kontakt (imie, nazwisko i adres mail oraz nr telefonu),
- Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
SKI-SURF Maciej Kokoszka
ul. Brzozowa 16
22-400 Zamość
nr rachunku bankowego:
06 1020 5356 0000 1902 0171 2371

 

tytułem: NARCIARSTWO, imię i nazwisko kursanta z dopiskiem GRUPA ZAMOŚĆ

 

 

Co dalej?

Zebrać dokumenty:

- podanie o przyjęcie na kurs,
- xero potwierdzenia przelewu bankowego,
- 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie,
- xero dokumentu zwalniającego z części ogólnej,
np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej,
zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej.
Wszystkie dokumenty dostarczyć na pierwsze zajęcia.

Po dokonaniu zapisu, informacje będą podawane w komunikatach drogą e-mail.

 

 

 

Zapraszam

Maciek Kokoszka

 

 

Zadzwoń do nas!

+48 600 252 075

Pogoda Na Narty