• Organizujemy Wyjazdy Narciarskie

 

      

 
Data kursu:

  Grudzień / 2021 r. - Francja / Włochy

Styczeń / Luty 2022 r. - Francja / Zamość (Jacnia)

 Grudzień 2019 r. - Francja /VAL THORENS / Kurs Instruktorski

 

Jakie uprawnienia otrzymujecie?

 Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu instruktorskiego kursant otrzymuje legitymację instruktora w danej specjalności, wydawaną przez Akademię Sportów Wodnych i Zimowych (uprawniającą do pracy w charakterze instruktora oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim, pozwalający na podjęcie legalnej pracy w krajach Unii Europejskiej). Kurs instruktora narciarstwa zjazdowego przygotowuje kursantów do pracy w klubach, szkołach narciarskich, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i zimowiskach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może również stanowić odświeżenie i usystematyzowanie wiadomości dla osób, które już zajęcia prowadzą.

Organ prowadzący kurs instruktorski:

Akademia Sportów Wodnych i Zimowych

im. Jana Zamoyskiego

w Zamościu

SKI-SURF Instytucja Szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr.:

2.06/00082/2014.

 

SKI-SURF Szkoła Narciarstwa i Snowboardu

www.ski-surf.pl / tel.: 600 252 075 / akademia@ski-surf.pl

 

           skanowanie0007  skanowanie0006

PROGRAM KURSU INSTRUKTORSKIEGO OPARTY JEST NA PROGRAMIE SZKOLENIA

POLSKIEGO ZWIAZKU NARCIARSKIEGO SiTN - PZN !

 

 
Kto może uczestniczyć w kursie?

Osoba, która:


- ukończyła 18 lat,
- posiada conajmniej średnie wykształcenie,
- posiada wiedzę oraz bardzo dobrą umiejętność jazdy na nartach,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

 

 Jakie koszty?


Część specjalistyczna 1.000 zł brutto
Część ogólna 300 zł brutto
RAZEM obie części: 1.300 zł brutto

+

Karnety indywidualne ? zł brutto (płatne pierwszego dnia na spotkaniu organizacyjnym)

Do kursu instruktorskiego we Francji proszę doliczyć cenę wyjazdu

Osoby zwolnione z części ogólnej:

- absolwenci uczelni pedagogicznych, kierunek wychowanie fizyczne,

- instruktorzy sportu bądź rekreacji ruchowej,

- osoby posiadające certyfikat ukończenia kursu instruktora część ogólna.

 

Jak się zgłosić na kurs?


Wystarczy wysłać
ZGŁOSZENIE na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(imie i nazwisko, adres mail oraz nr telefonu z nazwą kursu),


- Wpłacić 1000/1300 zł (pełną kwotę) na konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A.
SKI-SURF Maciej Kokoszka
ul. Brzozowa 16
22-400 Zamość
nr rachunku bankowego:
06 1020 5356 0000 1902 0171 2371

 

tytułem: NARCIARSTWO, imię i nazwisko kursanta z dopiskiem GRUPA ZAMOŚĆ

 

 

Co dalej?

Zebrać dokumenty:

- podanie o przyjęcie na kurs,
- xero potwierdzenia przelewu bankowego,
- 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie,
- xero dokumentu zwalniającego z części ogólnej,
np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej,
zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej.
Wszystkie dokumenty dostarczyć na pierwsze zajęcia.

Po dokonaniu zapisu, informacje będą podawane w komunikatach drogą e-mail.

 

 

 

Zapraszam

Maciek Kokoszka

 

 

Zadzwoń do nas!

+48 600 252 075